Lojistik Prensipleri Nelerdir ?

Lojistik prensipleri gerekli faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi konusunda rehber görevi görmektedir. Bunlar; Standartlık, Ekonomik Olma, Yeterlilik, Elastikiyet, Sadelik, İzlenebilirlik,Koordinasyon ve Planlamadır. Şimdi kısaca bu prensiplerden bahsedelim.

1-Standartlık
Lojistikte daima hizmetlerin uluslararası standartlarda olması önemlidir. Özellikle demir yolları, bilgi teknolojileri alt yapısı, konteynerler gibi tüm lojistik sistemlerde var olan temel unsurların üstünde durulmalıdır.

2-Ekonomik Olma
Tüm sistemlerde olduğu gibi belli ekonomik kısıtlarla karşı karşıya kalınacağı düşünülerek yapılacak olan lojistik destek faaliyetler maliyet-etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kaynak kısıtları gözardı edilmeden ve işletme hedefleri doğrultusunda öncelikler belirlenerek, hem maliyet hem de zaman açısından lojistik yatırımları yapılmalıdır.

3-Yeterlilik
Lojistikte önemli yeri olan yeterlilik prensibinde kaynaklar, gerekli lojistik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için belli oranda bulunmalıdır.

4-Elastikiyet
Lojistik faaliyetler her türlü değişime (usuller, görevler, kavramlar v.b.) ayak uydurabilecek yapıda bulunmalıdırlar.

5-Sadelik
Lojistikte sadelik etkinlik demektir. Sistem ne kadar sade olursa izlenebilirlik. çözüm süreçleri ve diğer tüm faaliyetlerde etkinlik elde edilebilir.

6-İzlenebilirlik
En etkin bilgi teknolojileri kullanılarak, lojistik operasyonlardaki tüm miktar, durum, zaman ve yer bilgileri en güncel şekilde izlenebilir ve bu şekilde lojistik sistemlerde oluşan aksaklıklara en erken çözümler üretilebilmektedir.

7-Koordinasyon
Lojistik operasyonlar içerisinde yer alan müşteri, lojistik planlamacı ve icracılar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması etkin bir sistemin oluşturulmasını sağlamaktadır.

8-Planlama
Lojistikte planlamanın önemi, önceden planlanan süreçlerle, uygulanan lojistik süreçler arasında oluşan farkın gözlemlenerek gerekli görülen lojistik süreçlerde iyileştirmenin daha kolay yapılabilmesidir.

Share
Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

LATEST ARTICLES

Yorum Gönder

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...