Lojistik Prensipleri Nelerdir ?

SHARE
Lojistik prensipleri gerekli faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi konusunda rehber görevi görmektedir. Bunlar; Standartlık, Ekonomik Olma, Yeterlilik, Elastikiyet, Sadelik, İzlenebilirlik,Koordinasyon ve Planlamadır. Şimdi kısaca bu prensiplerden bahsedelim.

1-Standartlık
Lojistikte daima hizmetlerin uluslararası standartlarda olması önemlidir. Özellikle demir yolları, bilgi teknolojileri alt yapısı, konteynerler gibi tüm lojistik sistemlerde var olan temel unsurların üstünde durulmalıdır.

2-Ekonomik Olma
Tüm sistemlerde olduğu gibi belli ekonomik kısıtlarla karşı karşıya kalınacağı düşünülerek yapılacak olan lojistik destek faaliyetler maliyet-etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kaynak kısıtları gözardı edilmeden ve işletme hedefleri doğrultusunda öncelikler belirlenerek, hem maliyet hem de zaman açısından lojistik yatırımları yapılmalıdır.

3-Yeterlilik
Lojistikte önemli yeri olan yeterlilik prensibinde kaynaklar, gerekli lojistik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için belli oranda bulunmalıdır.

4-Elastikiyet
Lojistik faaliyetler her türlü değişime (usuller, görevler, kavramlar v.b.) ayak uydurabilecek yapıda bulunmalıdırlar.

5-Sadelik
Lojistikte sadelik etkinlik demektir. Sistem ne kadar sade olursa izlenebilirlik. çözüm süreçleri ve diğer tüm faaliyetlerde etkinlik elde edilebilir.

6-İzlenebilirlik
En etkin bilgi teknolojileri kullanılarak, lojistik operasyonlardaki tüm miktar, durum, zaman ve yer bilgileri en güncel şekilde izlenebilir ve bu şekilde lojistik sistemlerde oluşan aksaklıklara en erken çözümler üretilebilmektedir.

7-Koordinasyon
Lojistik operasyonlar içerisinde yer alan müşteri, lojistik planlamacı ve icracılar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması etkin bir sistemin oluşturulmasını sağlamaktadır.

8-Planlama
Lojistikte planlamanın önemi, önceden planlanan süreçlerle, uygulanan lojistik süreçler arasında oluşan farkın gözlemlenerek gerekli görülen lojistik süreçlerde iyileştirmenin daha kolay yapılabilmesidir.
SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...