Dış Kaynak Kullanımı (DKK) (Outsourcing) Nedir ?

Dış kaynak kullanımı, diğer adıyla outsourcing, lojistik sektöründe özellikle de yaygın bir yöntem haline gelmiştir. Sınırların kalktığı dünya da hızlı gelişmelerle beraber, taleplerdeki ani dalgalanmaların en az etkilenmek ve rekabet ortamında daha güçlü olabilmek için firmaların birçok özelliği yerine getirmeleri gerekmektedir. Dış kaynak kullanımı firmaların gerçekleştirdiği bu temel özelliklerin başka bir firmadan temin edilmesi anlamına gelmektedir.

Bu firmalar için aynı zamanda sıradan bir iş ilişkisi yerine, günümüzde "iş ortaklığı" olarak nitelendirilen stratejik bir ilişkinin de başlangıcı demektir. Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) ilk etapta çalışan sayısını (diğer bir deyişle işverenler için maliyet) azaltmak için kullanılan bir algıya neden olsa da,
günümüzde sadece maliyet değil aynı zamanda stratejik olarak etkinliğin arttırılmasına da yardımcı olmaktadır. Stratejik etkinlikten kasıt, firmanın tamamen uzman olduğu konularda ki (öz yetkinlik (core competency)) var olan süreçlerini geliştirici, odaklı ve etkin çalışabilmesi ve  firmanın temel iş koluyla ilişkili olmayan tüm iş süreçlerini dışarıdan sağlaması demektir.
Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) en çok Lojistik ve BT alanlarında kullanılmaktadır. Firmalar bu yöntem ile tahmini zor bir gelecek için yatırım yapmaktansa, ana faaliyetleri dışındaki faaliyetlerini dış kaynakla değişken maliyet haline getirip öz yetkin alanlarda yaptıkları prosesleri daha verimli ve etkin hale getirebilirler.

Share
Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

LATEST ARTICLES

Yorum Gönder

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...