Lojistiğin Alanları Nelerdir ?

SHARE
Lojistiğin alanları içerisine giren belli başlı konular bulunmaktadır. Bu konuları kısaca tanımlayarak başlıklar halinde aşağıda sıralarsak;

1) Nakliye
Bir eşyanın bir yerden bir yere taşınması olarak nitelendirilebilir. Diğer bir deyişle kara,hava,deniz ve demiryolu ile her türlü mal, hayvan ve insanın bir yerden başka bir yere götürülmesi olayıdır.

2) Stok Yönetimi
En uygun zamanda, en uygun miktar da ve minimal maliyetlerle hammadde, yarımamül yada mamüllerin tedarik edilmesine yönelik yapılan proseslerin bütünüdür.

3) Depolama
Malların/yüklerin teslim alındıktan sonra belirli bir süre için korunması amacıyla saklanması ve ihtiyaç olduğunda belirli yer/yerlere gönderilmek üzere hazırlanmasıdır.

4) Paketleme
Malların/yüklerin sağlıklı şekilde korunması, taşınması, saklanması ve ulaştırılmasını sağlamak amacıyla herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajlar ile kaplanması sürecidir.

5) Malzeme ve Ekipman
Lojistik proseslerin iyi şekilde sürdürülebilmesi ve bitirilmesi gerekli olan ve birbirlerini bütünleyen donanımların tamamı bu kapsamda yer almaktadır.

6) Tahmin
Var olan bilgilere dayanılarak çıkarımların yapılması ve bu çıkarımlara göre geleceğe yönelik olarak öngörüler de bulunulması işlemidir.

7) Üretim Planlama
Sistem de neyin, ne zaman, ne kadar üretilmesi gerektiği konusunu kapsar. Stok yönetimi, Malzeme akış ve Müşteri ile ilgili talepleri dikkate alarak nasıl bir üretim çizelgesinin oluşturulacağı gibi konuları içermektedir. Üretim şeklinin belirlenmesi için bunlar oldukça önemlidir.

Lojistiğin diğer alanları ise;
8) Sipariş İşlemi
9) Satın Alma
10) Müşteri Hizmeti
11) Lokasyon Seçimi
12) Gümrükleme Hizmetleri şeklinde sıralanabilir.
SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...