Lojistik Bilgi Sistemleri Nelerdir ?


Lojistik Bilgi Sistemleri, lojistik operasyon süreçlerinin tümünde firmaların iç veya dış diğer sistemleri ile entegre çalışabilen, yani bilgi akışının sağlandığı,  yazılımlardır. Bu sistemlere ayrı ayrı paket programlar şeklinde ulaşmak mümkün olabilir ancak günümüzde birçok firma, iş süreçlerindeki birçok modülü içeren Kurumsal Kaynak Planlama (KKP - ERP (Enterprise Resource Planning)) yazılımlarını kullanmaktadır.

Lojistik Bilgi Sistemleri süreçlerin modellenmesi için stratejik planlama yapılıp, gerekli olduğu durumlarda sistem revizyonu ve kontrol mekanizmaları amacıyla kullanılabilmektedirler, bunun yanı sıra sistemin operasyon ayağında ise  Tedarik, Satış, Depo, Stok, Sevkiyat, Araç Planlaması gibi süreçlerin yönetimi ve raporlanması yapılabilmektedir.

Lojistik Bilgi Sistemleri için kullanılan başlıca bilgi teknolojileri;

İstemciler (Clients),
PAN (Personal Area Network),
LAN (Local Area Network),
WAN (Wide Area Network),
VPN (Virtual Private Netwrok),
Bulut Bilişim (Cloud Computing),
Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Teknolojileri (AI/DC Systems),
Barkod,
RFID (Radio Ferquency Identification) teknolojileridir.

Bu temel teknolojiler yanında destek amacıyla kullanılan yazılımlarda

bulunmaktadır. Bunların başlıcaları;

GIS (Geographic Information Systems),
3D Tasarım Araçları,
Benzetim Araçları (Simulation Tools),
Süreç Haritaıs Yazılımları (Flowchart Software) yazılımlarıdır.

Lojistik Bilgi Sistemlerinin etkin kullanımı sayesinde pazarda ciddi anlamda rekabet üstünlüğü sağlamakla beraber, firma içi süreçlerinde daha kolay yürütülmesi hedeflenmektedir.

(NOT: Süreçler adım adım ileri ki konu başlıklarında anlatılacaktır.)

Share
Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

LATEST ARTICLES

Yorum Gönder

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...