Negatif Stok (Consignment Inventory - CI) Nedir ?

SHARE

Negatif Stok (Consignment Inventroy _ CI) stratejisi eBay, Amazon gibi birçok kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Negatif Stok, Garanti Maliyet olarak da isimlendirilmektedir. Sistemde ürünler alıcılara tedarikçiler tarafından gönderilmektedir ancak ürünler satılıncaya kadar geçici olarak nitelendirdiğimiz "kiracı" sıfatıyla alıcılarda kalmaktadırlar. Tedarikçiler sundukları hizmet bedellerini ürünler satıldıktan sonra almaktadırlar.

Genellikle fiziki yetersizlikler nedeniyle tedarikçiler stok sahalarını uygun şekilde kontrol altına alamamaktadırlar, söz konusu ürünleri alan alıcılar da ürünlerin bedellerini henüz ödemediklerinden ürünleri tam olarak sahiplenememektedirler.

Bu durum müşterilere tedarikçiler karşısında ciddi bir pazarlık gücü kazandırmaktadır. Kısacası kullandığın kadarını öde sistemi de denebilecek Negatif Stok stratejisi ile alıcıların stok sahasında bulunan stok takibi de güç olmaktadır. Bunun en büyük nedeni de yukarıda bahsedildiği gibi tedarikçilerin alan yetersizliğinden kaynaklanan, stok sahasını rahatlıkla kontrol edememeleridir.

Negatif Stok sistemi sayesinde alıcılar kullandıkları kadar ödeme yaptıkları için sıfır stok ile süreçlerini daha verimli hale getirebilmektedirler. Tedarikçiler ise pazarlama sahası geniş bir alıcı ile gerekli pazar payını elde edebilirler ancak kontrol gücü alıcı da olduğu için tedarikçiler sistemi sorgulayamamakta ve her koşulda alıcıların dediklerini yapmak durumunda kalabilmektedirler.
SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...