Taşımacılık Çeşitleri Nelerdir ?

SHARE
Lojistik sadece taşımacılıktan ibaret olmayıp kompleks bir süreçtir fakat lojistik maliyetlere baktığımız zaman, bu maliyetlerin önemli bir kısmının ve rekabetin temelinin taşımacılıktan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle makalelerimiz arasında taşımacılık konusunda da bazı bilgilerin bulunması lojistik süreçlerin anlaşılması açısından uygun olacaktır.
Taşımacılık türleri;
  • Karayolu Taşımacılığı
  • Denizyolu Taşımacılığı
  • Demiryolu Taşımacılığı
  • Havayolu Taşımacılığı
  • Boru Hattı Taşımacılığı
  • Su Yolu Taşımacılığı 
olarak sıralanabilir. Kısaca bu taşımacılık türlerini açıklamaya çalışalım.

1) KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Aktarma hızı kısa olduğu ve yaygın ulaşım ağına sahip olduğu için en çok tercih edilen ve rekabetin en fazla olduğu taşımacılık türüdür. Yükleme ve boşaltma konusunda esnekliklerin ve kolaylıkların olduğu bu taşıma türünün yol mesafesi ile ters orantılı maliyeti bulunmaktadır ve taşıma süreleri kısadır. Yani yol mesafesi arttıkça yüklenilen maliyet düşmektedir. Dezavantajları ise iklim koşulları nedeniyle olumsuz havalardan etkilenmesi ve trafik sorunu olarak gösterilebilir.

2) DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

Bu taşımacılık türü en yavaş taşıma türü olmakla beraber, en çok tercih edilen taşımacılık türüdür. Bunun nedeni denizyolu taşımacılığının maliyetinin diğer taşımacılık türüne göre oldukça düşük olmasıdır. Büyük çaplı yüklerin taşınması ve maliyet açısından avantajlar sunan bu taşımacılık türü dış ticaret firmalarının sık kullandığı bir taşı
macılık türüdür. Denizyolu taşımacılığı yine iklime bağlı olarak hava koşullarından olumsuz etkilenebilmektedir. Demiryolu taşımacılığı gibi diğer taşıma türleri ile entegre olarak kullanımı tercih edilmektedir.

3) DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

Çok flexi bir taşımacılık türü olmayıp, karayoluna göre daha az maliyetlidir. İlk yatırım maliyeti oldukça büyük olan demiryolu taşımacılığının türleri vagon çeşitlerine göre (kapalı, açık v.b.) değişebilmektedir. Bu taşımacılık türünün yaygınlığı tamamen ülkede demiryollarına yapılan yatırımla orantılı olmaktadır. Genellikle karayolu taşımacılığı ile entegre şekilde tercih edilen taşımacılık türüdür.

4) HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

Denizyolu kadar büyük hacimli yükler taşınmamakla beraber, taşımacılıkta kullanılan en hızlı yöntemdir. Hızlı olması ve diğer taşımacılık türlerine göre küçük çaplı yüklerin taşınması nedeniyle maliyeti oldukça fazladır.

5) BORU HATTI TAŞIMACILIĞI

İlk yatırım maliyeti oldukça fazla olup, petrol, doğalgaz gibi kaynakların taşınması için kullanılan taşımacılık türüdür. Yükleme kapasitesi çok fazla olup belli bir rota takibi yapıldığından demiryolu gibi flexi bir yapısı yoktur.

6) SU YOLU TAŞIMACILIĞI

Ülkemizde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Genellikle coğrafi alandaki su yollarının niteliklerine göre kullanımı tercih edilen bir taşımacılık türüdür.
SHARE

Author: verified_user