The Bullwhip Effect (Kamçı Etkisi) Nedir ?

SHARE
The Bullwhip Effect (Kamçı etkisi) , son tüketiciden üreticiye doğru gelen taleplerde büyük ölçüde değişiklikler olması demektir. Bu terim dünyaya P&G firması tarafından kazandırılmıştır.

Şirketlerin üretim planlamasına ne kadar önem vermesi gerektiğinin en iyi kanıtıdır belki de Kamçı Etkisi.


Son tüketicinin taleplerindeki çok fazla olan değişme nedeniyle, siparişler arası süreler artmakta ve bu yüzden üreticilerin ellerinde bulundurduğu stok düzeyleri artış göstermektedir. Gerekli bilgi alış verişinin yapılmaması, uzun temin süreleri, ürün çeşidinin fazlalığı, planlamadaki hatalar, değişen fiyatlar kamçı etkisinin ana nedenleridir.

Müşterinin sürekli değişen talepleri üzerine bir sonraki dönemde ne kadar üretim yapacağını doğru şekilde tahminleyemeyen üretici ne kadar üretim yapacağını ve stok miktarlarını tam anlamıyla kontrol altında tutamaz, bunun sonucu oluşan belirsizlik yığılmalara neden olabilmektedir. Talebi karşılama dürtüsüyle hareket eden karar vericiler gereğinden fazla üretim yaparak stok tutarlar kamçı etkisine neden olabilmektedirler. Bir diğer önemli etkende bilgi akışının sağlıklı şekilde yapılmamasıdır. Bilgi hiyerarşisindeki sapmalar zamanla gerçek değerden uzaklaşmalara neden olmaktadır. Bu da kamçı etkisine neden olan bir diğer etken olarak gösterilebilir.

Kamçı etkisi (The Bullwhip Effect) nedeniyle yapılan fazla üretim, çalışılan
fazla zamanlar, ekstra stok maliyetleri v.b. birçok etkiyi düşündüğümüzde, kamçı etkisinin maliyet olarak yansımasının ne kadar önemli bir konu olduğunu daha iyi anlamaktayız.

Peki kamçı etkisini önlemek için neler yapabiliriz ??
  • Talep tahminlerimizi daha doğru şekilde yapabiliriz (Üretim planlamanın önemi !!
  • Fiyat politikalarındaki tutarsızlıkların önüne geçme
  • Bilgi paylaşımının zamanında ve doğru şekilde yapılması (Kanban v.b. gibi sistemler)
şeklinde sıralayabiliriz.

Kamçı etkisi sisteminde önemli olan ilk şey kararların verilmeden önce sistemin iyi şekilde analiz edilmesidir. Bu da gerekli doğru bilgi paylaşımıyla olabilmektedir. Doğru bilgi ile doğru şekilde etkin bir tahmin ve planlama ile sistemi kamçı etkisinden bir nebze olsun uzaklaştırabilmemiz mümkündür.
SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...