Üretim Öncesi Lojistik (İnbound Logistic) Nedir ?

Üretim öncesi lojistik imalat firmalarının hammadde, yarı mamül ve hazır parçaların üretim lokasyonlarına taşınması ile ilgili işlemleri içeren süreçlerdir. Üretim öncesi lojistik diğer adıyla İnbound logistic olarak adlandırılmaktadır. Üretim öncesi lojistik ile firmalar ihtiyacı olan hammaddeleri daha ucuza temin ederek üretim proseslerine getirebilmektedirler. Bu süreçler iki aşamadan gerçekleşmektedir. İlk aşama bilgi akışının olmasıdır, bu aynı zamanda sürecin kontrolü için çok önemlidir. İkinci aşamada gerçekleştirilen fiziki taşımalardır. Hizmeti alan firmalar, söz konusu üretim öncesi lojistik süreçlerini gerçekleştiren firmalardan;
  • Stok yönetimi,
  • Bazı ürünlerin üretim sırasındaki gerçek zamanlı ihtiyaçlarının karşılanması için yakın depolama faaliyetleri,
  • Doğrudan üretim proseslerine taşımaları,
  • Üretim öncesi paketlerin açıması,
  • Ürünlerin hazırlanması 
gibi iş yüklerinin gerçekleştirilmesini talep etmektedirler. Bu şekilde firmalar gerçekleştirdikleri proseslerdeki verimliliklerini ve etkinliklerini daha kolay arttırabilirler.

Share
Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

LATEST ARTICLES

Yorum Gönder

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...