Lojistik'te Outsourcing Karar Süreci Nedir?

SHARE

Outsourcing uzun dönemli ve stratejik olarak karar verilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle Outsourcing hizmetinin alınıp alınmayacağı ya da alınacaksa hangi firma ile stratejik iş ortaklığı yapılması gerektiği belirli ölçütler çerçevesinde olmalıdır. Bu ölçütler daima gözlemlenebilir/ölçülebilir kriterler olmalıdır, biliyoruz ki ölçemediğimiz bir şeyi aynı zamanda doğru yönetmemiz de mümkün olmaz.

Firmalar dış kaynak kullanımı (Outsourcing) konusunda kararlarını bünyesindeki bazı hususları dikkate alarak vermelidir. Yoksa başarıya giden yolda kullanılacak Outsourcing hizmeti birden başarısızlığın nedeni de olabilir.

Bu hususlar şunlardır;

 • Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) hizmeti alınmadan önce firma hedeflerini açık şekilde ortaya koymalıdır.
 • Dış kaynak kullanımının firmaya orta ve uzun vade de neler getirebileceği doğru şekilde analiz edilmelidir.
 • Dış kaynak kullanımını için firma içi kurumsal kültürün uygun olup olmadığı irdelenmelidir.
 • Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) için düşünülen faaliyetin/ faaliyetlerin  nasıl/ne şekilde yönetilip yönetilmeyeceği belirlenmelidir.
Bu tespitler yapıldıktan sonra karar süreci aşamasına geçilebilir. Karar süreci aşaması 4 adımdan oluşmaktadır (Duhamel ve Quelin'e göre). Bunlar;

1) Stratejik açıdan amaçların belirlendiği uzun süreçler alabilen önemli bir basamaktır.

2) Firmadaki faaliyetlerin maliyetlerini ve risk analizlerinin belirtildiği, zayıf noktaların ortaya konulduğu ve firmanın hangi noktalar da dış kaynak kullanımından yararlanacağının belirlendiği basamaktır.

3) Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) sağlayan firmanın her açıdan incelendiği basamaktır. (Maliyet, Rekabet avantajı, Performans v.b.) 
4) Son basamakta ise firma yapılacak olası bir sözleşme için tedarikçilerin detaylı olarak incelemesini yapar ve bu sayede sözleşmenin sınırları belirlenmiş olur.

Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) karar sürecinde firmaların göz önünde bulundurması gereken önemli hususlardan birisi hizmet alacakları firmaların, devredilecek faaliyet konusunda uzmanlaşmış olmasıdır. Bu nedenle Outsourcing hizmeti sunacak olan firmada aranan belli kriterler bulunmaktadır. Bunlar (Razzaque ve Sheng (1998));
 • Performans ve ekipman
 • İş geliştirme
 • Lojistik süreçlerde ki tecrübe ve kalifiye iş gücü
 • Hizmet çeşitliliği
 • Finansal güç
 • Coğrafi kapasite ve nitelikli teçhizat
 • Fiyat
 • Güvenilirlik
 • İtibar
 • Hizmet Kalitesi
 • Hız
 • Uzun dönemli iş birliğine elverişlilik
 • Lokasyon uygunluğu
 • Kapasite ve esneklik
 • Bilişim teknolojileri ve insan kaynakları
Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) konusunda karar verilmişse hizmet veren firmanın düzenli olarak performans açısından gözlemlenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar göz önüne alınarak Outsourcing kararının uzun soluklu stratejik bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Verilen karardan firmanın tüm departmanlarının ve müşterilerin etkileneceği aşikardır. Bu nedenle tüm departmanların bu sürece verecekleri destek oldukça önem arz etmektedir.
SHARE

Author: verified_user