E-Lojistik (E-Logistics) Nedir ?

SHARE
Günümüzde ticaret sınırlarının kalktığı ve e-ticaret sistemlerinin giderek yaygınlaştığı bir ortamda işletmelerde yapılarında bir takım değişikliklere gitmek zorunda kalırlar. E-lojistik'te bu değişim ve gelişim süreçlerinden biridir. E-lojistik, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için online teknolojilerin kullanılarak yapılandırılmasını sağlayan sistemlerdir.  E-Lojstik sistemlerinde klasik lojistik süreçlerine göre daha hızlı, dinamik ve yoğun bilgi akışı gerçekleşmektedir. Umutulmamalıdır ki lojistik süreçler bilgiye bağımlıdır. Lojistik faaliyetler bilişim teknolojiler ile desteklenmektedir.

Bilgi akışlarınında lojistik süreçlere dahil olduğu E-lojistik (E-logistics) sistemler, gerek lojistik firmaları, gerek müşteriler, gerekse e-ticaret sistemi sahibi olan kuruluşlar için oldukça önem arz etmektedir. Artık bilgi akışı da fiziksel akışla entegre olmuştur, böylece lojistik yöneticileri gerekli karar destek sistemleri ile operasyon anlamında sürece hakim olabilmektedir. Müşteri açısından ise ürün ve hizmet süreçlerine ait takip edilebilirlik daha etkin hale gelmektedir.


Lojistik süreçlerin temel amacı doğru ürün/hizmeti, doğru zaman ve doğru yerde, doğru koşullar altında, minimum maliyetle son tüketiciye sunmak olduğundan, firmaların beklentilere vereceği tepki sürelerini ve etkinliğini arttırmaları için E-Lojistik süreçlerine adapte olmaları gerekmektedir.  

Kısacası E-Lojistik (E-logistics) internet ve e-ticaretin gelişmesi ile müşterilerin ihtiyaçlarına daha etkin cevap verilebilmesi ve pazar payını arttırmak için lojistik firmaların adapte olmak zorunda olduğu elektronik tabanlı lojistik sistemlerdir.


Ayrıca ürünlerin tedarikçi veya üreticilerden toplayıp, uygun lojistik sistemlerin kullanılması ile depolanmasını sağlayan, bu süreçlerde her türlü bilgi teknolojilerini bünyesinde barındıran ve son müşteri noktasında verilen siparişlere uygun ürünlerin toplanarak kargo firmalarına ulaştıran ve süreçleri etkin yönetebilen işletmelere de E-Lojistikçi denmektedir.
SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...