Kentsel Lojistik (City Logistics - Urban Logistics) Nedir ?

SHARE
Kentsel Lojistik, bir diğer adıyla ingilizce'de Urban Logistics veya City Logistics, büyük şehirlerde lojistik planlama alanında oluşan lojistik sorunları minimize indirmek maksadıyla ortaya çıkmıştır. Kentsel Lojistik, şehir içinde trafik koşulları, çevre etkileri, enerji tüketimi gibi konuları dikkate alarak farklı şirketler tarafından yürütülen lojistik hizmetlerin en iyilenmesi, daha verimli ve etkin bir hale getirilmesidir.

Kentsel Lojistik gelişim sürecinde aynı zamanda planlama ve yönetim, şehir taşımacılığı, güvenlik, insan kaynakları, inovasyon, bilgi teknolojileri, enerji verimliliği ve çevre koşulları gibi konularda stratejiler geliştirilmesi gerekir. Tabi ki Kentsel Lojistik süreçlerinde de her iş akışında olduğu gibi sorunlarla karşılaşmak olasıdır. Kentsel Lojistik'in başlıca sorunları şunlardır;
 • Trafik sıkışıklığı ve kazalar
 • Çevresel etkiler (görsel, gürültü v.b.)
 • Enerji israfı
 • Lojistik ile ilgili kurumlarım bir arada bulunmaması
 • Afet Lojistiği
 • Limanlara lojistik alan ihtiyacı
 • Tersine lojistik
 • Sektörel kalifiye işgücü ihtiyacı
 • Çalışma sermayesine duyulan ihtiyaç
 • Lojistik maliyetler
olarak sıralanabilir. Kentsel Lojistik gelişimi konusunda bazı değerlendirme kriterleri bulunmaktadır. bunların başlıcaları;
 • Düşük maliyet
 • Yüksek kalite
 • Kent ekonomisi
 • Sürdürülebilirlik
 • Sosyal yaşama etkisi
 • Serbest piyasa ekonomisi
 • Enerji tüketimi azaltma
 • Verimliliği arttırma gibi kriterler yer almaktadır.

SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...