Lojistik Risk Nedir ?

SHARE
Müşteri ihtiyaçlarına zamanında ve doğru şekilde cevap verilmesi lojistik faaliyetlerin ana amacıdır. Ancak bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde çıkabilecek ve sürecin etkinliğini etkileyecek birçok unsur bulunmaktadır. Bu noktada lojistik risk ana amaçlara ulaşamama riski olarak adlandırılabilir ve süreçlerde oluşabilecek her türlü aksaklık nedeniyle oluşmaktadır. Riskler maddi kayıpları da beraberinde getirebilir. Örneğin; Taşıma faaliyetlerinde oluşacak bir aksama lojistik süreçlerde, depolama, taşıma, müşteri hizmetleri gibi birçok noktada kayıplara ve ekstra maliyetlere, en önemlisi düzeltilmesi zor bir müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilir.

Lojistik faaliyetlerde karşılaşılan belirli lojistik risk alanları bulunmaktadır. Bunların başlıcaları;
  • Kesinti ve gecikmeler 
  • Beşeri özellikler 
  • Sistemler 
  • Tahminler
  • Satınalma
  • Ödemeler
  • Kapasite
  • Stok olarak sıralanabilir.
Lojistik süreçlerde oluşacak kesinti ve gecikmeler doğal felaketler, işçi grevleri, tek kaynaktan tedarik, taşıma faaliyetlerinde oluşan sıkıntılar, esnek olmayan tedarikçi kullanımı, aşırı yük (gümrük ve mod değişimlerinde) büyük riskler oluşturmaktadır.

Sistemlerde, özellikle bilgi sistemlerinde oluşacak kesintiler, iletişim konusunda ciddi zarara neden olabilen riskleri meydana getirir. Bu risk alanı en önemli risk alanlarından biridir. Çünkü bilgi akışının olmadığı bir lojistik süreç düşünülemez.

Tahminler sonucunda ürün dağılımlarının belirlenmesi noktasında oluşacak riskler uzun teslimat sürelerinden, ürün çeşitliliğinden kaynaklanabilir. Tahminler beklenenden az olursa müşteri memnuniyetsizliğinden (arz yetersizliğinden) , beklenenden yüksek olursa stok fazlasından oluşacak maliyet dolayısıyla zarara neden olabilmektedir.

Lojistikte ürün akışları çok yoğun olduğundan döviz kurlarında oluşacak dalgalanmalar ciddi satın alma riskleri oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra önemli ürünlerin tek tedarikçiden temin edilmesi de ciddi satın alma riskleri doğurmaktadır.

Ödemelerin neden olduğu lojistik risk ise nakit akışının lojistik için çok önemli olmasından kaynaklanmaktadır. İstikrar nakit akışı ile orantılı olduğundan herhangi bir aksamada lojistik performansı ciddi ölçüde etkilemektedir.

Kapasite riski, lojistik süreçlerin esnekliği açısından dikkate alınması gerekli olan risk alanını oluşturmaktadır.

Stoklar yüksek risk alanlarını oluşturmaktadır. Stok sayısının fazla olması ve fiyatların ciddi oranda düşmesi ciddi finansal zararlara neden olabilmektedir. Ürünlerin değeri, arz-talep belirsizliği ve ürünlerin zaman içinde eskime oranları stok riskini oluşturan temel unsurlardır.
SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...