Tersine Lojistik (Reverse Logistics) Ağ Faaliyetleri Nelerdir ?

SHARE

Tersine lojistik ağında toplama ve dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra , kontrol-ayıklama, ürün yerleştirme, üründen parça alma, geri dönüşüm, yeniden üretim, tamir etme, yeniden dağıtım ve imha gibi faaliyetler bulunmaktadır.Şimdi ksıaca bu faaliyetleri açıklayalım:

Toplama: İki temel toplama yöntemi kullanılır: Birincisi tüketicinin getirmesi, diğeri de tüketiciye ulaşıp alınmasıdır. Son zamanlarda özellikle ambalaj atıklarının toplanması için geliştirilen bir toplama sistemi de milk-run’dır. Bu sistemde ürünlerin dağıtıldığı araçlar ürünü bir noktaya (perakendeciye) bıraktıktan sonra aynı noktadan ambalaj ve diğer kullanılabilecek materyalleri toplamaktadırlar. Bu sayede firma üretimde kullandığı ambalaj malzemesinin büyük bölümünün dönüşümünü sağlayabilmektedir.

Kontrol-Ayıklama: Toplanan ürünlerin üretici firma eline geçmeden önce ayıklanmasını esas almaktadır ve işlem, geri dönen ürünlerin toplama noktasında yapılmaktadır. İlk önce tedarik zincirine
girmemesi gereken ürünler ayıklanır. Bu işlem ilk olarak yapılmazsa değer elde edilemeyecek ürünler,
gereksiz sevk, idare ve yükleme-boşaltma giderlerine sebep olur. Ürünler imalatçının ürünle ilgili bilgileri ayrıntılı tanımlamasına göre toplama noktasında elenir. bu aşama, geri alınan ürünü yeniden kullanabilme ve hangi aşamalardan geçerek yeniden kullanılabileceğine karar vermek için gerekli olan tüm işlemleri içerir. Böylece, bu aşamada ürün yeniden işlenmeli mi, yoksa elden çıkarılmalı mı, kararı alınır. Muayene ve ayıklama aşamasında; test etme, demontajlama, küçük parçalara ayırma, sınıflandırma ve depolama işlemleri yapılır.

Ürün Yenileştirme: Kullanılmış ürünü, belirlenmiş kalite düzeyine çıkarmak için üründe yenileme
yapılır. Yeni üründe olduğu kadar sıkı kalite standartları yoktur. Bazen ürün yenileme sürecinde ürünün teknik olarak geliştirilmesi (upgrade) için eski modüller, teknik olarak daha iyi olan modüller ve parçalarla değiştirilir. Yenileme sürecinden geçen ürünlere örnek olarak askerî ve ticari uçaklar, gösterilebilir.

Üründen Parça Alma: Kullanılmış üründen az miktarda kullanılabilir modül ya da parçaların geri
kazanılması işlemleridir.


Geri Dönüşüm: Geri dönüşümün amacı, kullanılmış ürün ve bileşenlerin materyallerinin yeniden kullanılabilmesidir. Geri dönüşüm, çok sayıda ve çeşitte kullanılmış ürüne uygulanmaktadır. Kâğıt, plastik, cam yaygın olarak geri dönüşümü yapılan ürünlerden bazılarıdır.


Yeniden Üretim: Kullanılmış ürünün tüm modülleri ve parçaları gözden geçirilerek kırılmış, modası
geçmiş, eskimiş parçaların incelenip ürünün yeniden demonte edilerek kalite standartlarına uygun hâle
getirilmesidir.

Tamir Etme: Kullanılmış ürünün kırılmış veya bozulmuş parçalarının tamir edilmesi yoluyla yeniden kullanılabilir hâle getirilmesidir.

Yeniden Dağıtım: Yeniden kullanılabilir ürünlerin pazarlara, bazı kullanılabilir kısımlarının da
tedarikçilere ya da ileri lojistiğe nakliyesi işlemleridir. Yeniden dağıtma aşaması satış, taşıma, depolama işlemlerinden oluşur.

İmha: Teknik ya da ekonomik nedenlerden dolayı yeniden kullanılamayacak durumda olan ürünlerin,
parçaların yakılması veya uygun şekilde gömülmesidir.
SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...