3PL (Üçüncü Parti Lojistik) Firmalarının Nitelikleri Nasıl Olmalıdır ?

SHARE
Dış Kaynak Kullanımı hizmeti alan müşterilerin beklentileri daima üst düzeydedir. Özellikle BT (Bilgi teknolojileri) alanında yetkinlik 3PL (Üçüncü Parti Lojistik - Third Party Logistics) firmalardan beklenen hizmetlerin başında gelmektedir ancak bu konuda yapılan araştırmalar 3PL hizmet sağlayıcıların BT konusunda yetkinliklerinin eksik olduğunu göstermektedir.Kısacası dış kaynak kullanımında 3PL hizmet sağlayıcı firmalarda varolan yetkinlik ve nitelik olarak belli başlı noktalar toparlarsak;
  • 3PL (Third Party Logistics) hizmet sağlayıcılar bünyelerinde varolan nitelik ve yetkinlikleri her zaman şeffaf şekilde ortaya koymalıdırlar. Firmalar bunu sundukları hizmetler ile yapabilirler.
  • 3PL (Third Party Logistics) hizmet sağlayıcıların sektörel deneyimleri her zaman önem arz etmektedir.
  • 3PL hizmet sağlayıcılar için BT (Bilgi Teknolojileri) noktasında gelişmişlik, etkin kullanım ve entegrasyon çok önemlidir.
  • 3PL (Third Party Logistics) hizmet sağlayıcılar ile hizmeti alan firmaların, yani müşterilerin, ihtiyaçlar noktasında kesişmesi çok önemlidir.
  • 3PL (Üçüncü Parti Lojistik) hizmet sağlayıcılar müşterilerin ihtiyaç duydukları hizmetleri zamanında ve değişken koşullara uygun olarak sağlamaları gerekmektedir.
  • 3PL (Üçüncü Parti Lojistik) hizmeti alan müşteri firmanın yeteneklerini ve bu yetkinlikler noktasında temel hedeflerine yarar sağlayacak biçimde hizmeti nasıl kullanacağını belirleyebilmesi gerekir.
  • 3PL (Üçüncü Parti Lojistik) hizmeti alan müşteri ciddi anlamda fayda sağlamak istiyorsa yalınlık kavramına önem göstermelidir.


SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...