Lojistik Risk Türleri Nelerdir ?

SHARE
Lojistik risk türleri süreci aksatan ve müşteri kaybına neden olan, özellikle temel faaliyetlerde karşımıza çıkan risk türleridir. Bunlar;
 • Stok yönetimi sürecinde oluşan riskler,
 • Depolama riski
 • Taşıma riski 
 • Bilgi Teknolojileri riski
olarak adlandırılabilir. Şimdi bu risk türlerini kısaca açıklamaya çalışalım.

Stok Yönetiminde Oluşan Riskler

Stoklar bir değere sahip olan ancak bir süre için aktif kullanılmayan malzeme veya mallar (mamul, ham madde, yarı mamul, yardımcı malzemeler) olarak nitelenebilir. Bilindiği gibi stok tutmak veya yeterli stok olmaması durumu belirli maliyetlere neden olmaktadır. Bu yüzden stok yönetimi işletmeler için oldukça önemlidir. Hiç stok tutulmaması, stok tutma maliyetini sıfırlamaktadır ancak sıfır stok olması süreçlerde başka sıkıntıları doğurabilir. Oluşabilecek talep dalgalanmalarına yeterli stok olmadığı için cevap verilemezse, ayrıca tedarikçiden kaynaklanan sipariş gecikmeleri yüzünden oluşabilecek sıkıntılardan dolayı var olan müşteri portföyünün kaybedilmesi söz konusu olabilir, Stok tutmamak bazen firmaları stok tutma maliyetlerinden daha ciddi maliyetlere katlanmak zorunda bırakabilir. Tabi ki stoklar belirli disiplinlere göre tutulmalıdır. Düzensiz ve kontrolsüz stoklar temel maliyetlerin artmasına neden olur. Bu nedenle firmalar sağlam stratejiler oluşturarak stok düzeylerini iyi belirlemeli ve dengelemelidir. Bu konu temel risklerin, işletme içi ve işletme dışı faktörleri ve sektörün genel risk haritasının bilinmesiyle başarı sağlanabilecek, ciddi deneyim gerektiren bir konudur. İşletme dışı faktörler nedeniyle oluşan riskler çoğu zaman kontrol edilemez. Bu nedenle işletme dışı oluşabilecek bu riskler stok yönetiminde domino etkisi oluşturarak ciddi sıkıntılara nede olabilir. Unutulmamalıdır ki süreç ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin stok yönetiminde oluşabilecek risklerin sıfırlanması söz konusu değildir (yani daima risk bulunmaktadır). Önemli olan risk haritasını iyi şekilde oluşturup süreci en optimum şekilde yönetebilmektir.

Depolama Riski

Depolar farklı ürünlerin stoklandığı, gerektiğinde hızlı ve kapsamlı sevkiyatların yapılmasına olanak sağlayan nitelikte yapılardır. Depolar, depo yönetim sistemleri ile ihtiyaçlara doğru cevap verebilecek şekilde donatılırlar. Yazılım, barkod sistemleri, radyo frekans donanımları ile depolarda oluşabilecek riskler en alt düzeye indirilebilir ve stok bilgisi doğru ve güncel tutulabilir. Tabi depoların içerisindeki istifleme düzeni, yükleme, boşaltma, ayrıştırma gibi süreçlerin ve bu süreçlerde oluşabilecek hasar risklerinin kontrolü ciddi uzmanlık gerektirir. Depolardaki temel risk unsurlarını sıralamamız gerekirse,
 • İklim riskleri: Nem, ısı, sıcaklık değişimleri, ışık v.b.
 • Fiziksel riskler: Titreşim, basınç, aşınma riskleri
 • Kimyasal riskler: Difüzyon riski, ürünlerin ortama uyumsuzluğu v.b.
 • Biyolojik riskler: Böcek ve kemirgenler, mikro organizmalar v.b.
 • Fonksiyonel riskler: Ambalajlama ve etiketleme riskleri v.b.
şeklinde sıralanabilir.     

Taşıma Riski

Ürünlerin taşıma sırasında zarar görmesi yada gecikmeye uğraması gibi etkenlerden dolayı alıcı ve satıcılar etkilenebilir. Taşımacılıkta kullanılan farklı taşıma modları nedeniyle, bir moddan diğerine aktarılan söz konusu ürünler çeşitli riskleri beraberinde getirir (elleçleme riski gibi). Karayolu taşımacılığı esnekliği nedeniyle risk düzeyi düşük olmasından dolayı daha çok tercih edilse de, kaza riskinin en yüksek olduğu taşımacılık modudur.    
 • Taşıma süreçlerinde oluşabilecek riskleri sıralarsak;
 • Taşıma araçlarından kaynaklanan riskler,
 • Yükleme, boşaltma ve elleçleme kaynaklı riskler,
 • Rota kaynaklı riskler (Coğrafi engeller, güzergah güvenliği v.b.),
 • Havaalanı, gar ve liman kapasite riski,
 • Hava sahası ve karasuları g,b, uluslararası hukuki ve siyasi yapılanmanın getirdiği riskler
olarak sıralanabilir. Bu noktada rotalama, çizelgeleme ve taşımacılık işlemlerinin takip edildiği taşıma yönetim sistemleri, risk unsurlarını minimize etmek için doğru bir yapılanmayı sağlayan ciddi karar destek sistemleridir.

Bilgi Teknolojileri Riski

Bilgi teknolojileri lojistik süreçlerin entegrasyonu ve optimum performansı için çok önemlidir. Stok kontrolü, depo yönetimi, taşıma faaliyetleri gibi lojistik süreçlerin her adımında bilgi teknolojilerinden faydalanılır. Bilgi teknolojileri riskleri tüm süreci etkileyebilecek riskleri doğurabilir ve bu risk gurubunun sorumluluğu, tüm kurumunda sorumluluğu olmaktadır. Bu noktada başlıca bilgi teknolojileri riskleri şunlardır;
 • Güvenlik riski: Bilginin değiştirilmesi, yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi riskler
 • Erişilebilirlik: Sistem hataları, kesinti gibi nedenlerden dolayı oluşan gecikmeler
 • Geri Kazanılabilirlik: Sistem çökmesi, altyapı bozukluğu gibi nedenlerden oluşabilecek bilgi kaybı durumunda, bilginin geri kazanımı riski
 • Performans riski: Mevcut sistemin etkinliği, personelin sistemi aktif kullanımı
 • Ölçeklenebilirlik: Değişen ve gelişen yapıya göre ihtiyacı karşılayabilmesi
 • İnsan hataları: Yanlış bilgi girilmesi,  eksik eğitim sonucu oluşan hatalar
başlıca bilgi teknolojileri risklerini oluşturmaktadır.
SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...