Tersine Lojistik (Reverse Logistics) Ağ Türleri Nelerdir ?

SHARE
Tersine lojistik ağ türlerinde ağa giren ürün, tamir etme, parça alma, yeniden imalat, ürün yenileme işlemlerinden biri yada daha fazla işlem  göz önüne alarak geri kazanım yapılabilmektedir. Ağ tasarımlarında bu kriterlere bağlı olarak, yasal zorunluluklar ve geri kazanım fonksiyonları da dikkate alınarak çeşitli ağ türleri oluşturulur. Bunlar;

1) Genel Tersine Lojistik Ağı (Public Reverse Logistics Network)

Depolama, demontaj, ve geri dönüşüm bu lojistik ağında kullanılmaktadır. Bu ağ türüne en basit örnek, şişe ve camların, kağıtların geri dönüşüm merkezlerine uygun şekilde gönderilmesi gösterilebilir.

2) Özel Tersine Lojistik Ağı (Private Reverse Logistics Network)

Bu lojistik ağının diğer adı OEM ağıdır. Geri kazanım maliyeti ekonomik olan ürünlerle ilgilenir. Kar bu ağlar için çok önemli olup ürün yapısının hacmi ve ekonomik olması ağ seçiminde önemli rol oynamaktadır. Üreticiler bu ağ sisteminde nakliye masraflarını ödemektedir.

3) Geri Alınması Zorunlu Ürünler İçin Tersine Lojistik Ağı (Reverse Logistics for Mandated Product  Take-Back)

Bu lojistik ağına giren ürünler ömrünü tamamladıktan sonra tekrar kullanılmayan ürünlerdir. Kullanımı bittikten sonra çevreye zarar veren ürünler üretici tarafından zorunlu yasalar çerçevesinde toplatılmak zorundadır.

4) Yeniden Kullanım Ağı (Reusable Network) 

Konteynerler, taşıma üniteleri, cam ürünler, ambalajlama ürünleri gibi tekrar kullanımı mümkün ürünlerin yeniden kullanılır hale getirilmesi ile oluşturulan ağ türüdür.


5) Yeniden İmalat Ağı (Remanufacturing Network)

Bu lojistik ağı ile geriye dönen parçalar üretim hattında tekrar kullanılarak benzer şekilde yeni durumuna getirip satmaktır. Bunlar hayat çevrim süresini tamamlamış ürünler, tüketiciden dönen ürünler yada yeniden kullanılabilir ürünler olabilir. Yeni üretilen ürünler kalite ve standart olarak aynı özellikleri taşımaktadır. En iyi örnek olarak otomobil parçaları gösterilebilir.

6) Geri Dönüşüm Ağı (Recycling Network)

Geri dönüşüm ağının amacı kullanılmış olan ürün ve bileşenleri meydana getiren malzemeleri yeniden kullanılabilmesidir. Örnek olarak plastik ürünler gösterilebilir.

7) Tamir Servis Ağı (Repair Service Network)

Bu ağ ise müşterilerin servis ihtiyaçlarını ve hasar görmüş ürünlerini tamir amacıyla kurulmuştur. Amaç geri dönen ürünü çalışabilir hale getirmektir.
SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...