FOB (Free On Board) - Belirtilen Yükleme Limanında Teslim

FOB (Free On Board) teslim şeklinde satıcı malları belirlenmiş olan yer ve zamanda, alıcı tarafından temini gerçekleştirilen gemiye yükler. FOB'da söz konusu mallar geminin güvertesini geçtikten sonra meydana gelebilecek bütün risk ve masraflar alıcı sorumluluğundadır. Free On Board teslim şeklinde ihracat için gerekli dökümanlar ve gümrük işlemleri satıcı tarafından yapılarak, alıcı ile anlaşılan koşullar çerçevesinde mallar teslim edilir.

SATICI SORUMLULUKLARI:
  • Satıcı belirli limanda, belirlenen zamanda alıcının temin ettiği gemiye, sözleşme koşullarına uygun olarak hazırlanmış malları yükler.
  • Alıcının ülkesinde ihtiyacı olan önemli belgeleri ve gümrük ile ilgili işlemleri yapar ve yüklemenin yapıldığını alıcıya bilgi verir.
  • Alıcının ihtiyacı olan diğer belgelerle beraber, düzenlenen taşıma belgesini de ödeme biçimine göre alıcıya gönderir.
  • Satıcı, mallar geminin güvertesini geçene kadar tüm risk ve masraflardan sorumludur.
ALICI SORUMLULUKLARI:
  • Sözleşmeye uygun olan söz konusu malların bedelini öder ve ithalatla ilgili belgeleri düzenleyerek gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlar.
  • İthalat ile ilgili gümrük vergilerinden sorumludur.
  • Taşıma için anlaşmış olduğu taşıma acentasına navlun bedelini öder.
  • Mallar geminin güvertesini geçtikten sonra tüm risk ve masraflardan sorumludur.

Share
Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

LATEST ARTICLES

Yorum Gönder

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...