SCOR Modeli (Tedarik Zinciri Referans Modeli) Nedir ?

SHARE
1996'da SCC (Supply Chain Council) tarafından ortaya konan SCOR Modeli (Supply Chain Operations Reference Model) tedarik zinciri yönetiminde, müşteri memnuniyetini baz alarak hazırlanan standart bir metodolojidir. Tedarik zinciri yönetim metodolojileri arasında standart olarak kabul edilmiş ilk ve tek referans model olma özelliği taşımaktadır. SCOR Modelinin (Tedarik Zinciri Referans Modeli) amacı standartlaşmayı sağlamak ve bu şekilde tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve parekendeciler arasında ortak dilde terminolojiyi oluşturmaktır. Stratejik planlama aracıdır. Modelleme sayesinde kompleks süreçlerin elemanları tanımlanır ve karmaşıklık önlenmiş olur. En uygun yönetim yaklaşımlarının tanımlanmasını sağlayarak, yönetim stratejilerinin ve uygulamalarının geliştirilmesinde yardımcı olur.

SCOR Modeli 5 ana süreçden oluşmaktadır. Bunlar;

1.süreç (Plan - Planlama)
2.süreç (Source - Tedarik)
3.süreç (Make - Üretim)
4.süreç (Deliver - Dağıtım)
5.süreç (Return - İade)

SCOR Modelin sağladığı başlıca faydalar şunlardır;

 • Stok seviyesinde azalma
 • Çevrim zamanlarının iyileştirilmesi
 • Verimlilik artışının sağlanması
 • Tedarik zinciri maaliyetinin iyileştirilmesi
 • Sipariş karşılama oranının iyileştirilmesi
 • Kapasite kullanımında artış sağlanması
Model kapsamında tanımlanmış olan 5 temel performans göstergesi şunlardır;
 • Dağıtım güvenilirliği (Doğru ürün, doğru yer, doğru zaman, doğru şekil ve ambalaj, doğru miktar, doğru döküman, doğru müşteri)
 • Hesap verebilirlik (Sipariş karşılama çevrim süresi)
 • Tedarik zinciri esnekliği (Pazardaki değişikliklere cevap verebilme hızı)
 • Tedarik zinciri maaliyetleri (Yönetim maaliyetleri)
 • Varlık yönetim etkinliği (Talebi karşılamak amacıyla varlıkların yönetim verimliliği)


SHARE

Author: verified_user

0 Comments:

Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayınız...