Yalın Üretim

Linux Sistemlerde Klavye Dili Değiştirmek

Linux sistem kullanan birçok kişinin ilk olarak karşılaştığı farklılıklardan birisi, varsayılan klavye dilinin farklı olarak karşımıza çıkmasıdır. Linux sistemlerde klavye dilini değiştirmek için komut satırında setxkbmap komutu kullanılmaktadır.

Örnek olarak; 
Türkçe klavye için - setxkbmap tr
İngilizce klavye için -  setxkbmap us

Bu komutları sisteminizin komut sisteminde yazarak sonuca ulaşabilirsiniz.

SCOR Modeli (Tedarik Zinciri Referans Modeli) Nedir ?

1996'da SCC (Supply Chain Council) tarafından ortaya konan SCOR Modeli (Supply Chain Operations Reference Model) tedarik zinciri yönetiminde, müşteri memnuniyetini baz alarak hazırlanan standart bir metodolojidir. Tedarik zinciri yönetim metodolojileri arasında standart olarak kabul edilmiş ilk ve tek referans model olma özelliği taşımaktadır. SCOR Modelinin (Tedarik Zinciri Referans Modeli) amacı standartlaşmayı sağlamak ve bu şekilde tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve parekendeciler arasında ortak dilde terminolojiyi oluşturmaktır. Stratejik planlama aracıdır. Modelleme sayesinde kompleks süreçlerin elemanları tanımlanır ve karmaşıklık önlenmiş olur. En uygun yönetim yaklaşımlarının tanımlanmasını sağlayarak, yönetim stratejilerinin ve uygulamalarının geliştirilmesinde yardımcı olur.

SCOR Modeli 5 ana süreçden oluşmaktadır. Bunlar;

1.süreç (Plan - Planlama)
2.süreç (Source - Tedarik)
3.süreç (Make - Üretim)
4.süreç (Deliver - Dağıtım)
5.süreç (Return - İade)

SCOR Modelin sağladığı başlıca faydalar şunlardır;

 • Stok seviyesinde azalma
 • Çevrim zamanlarının iyileştirilmesi
 • Verimlilik artışının sağlanması
 • Tedarik zinciri maaliyetinin iyileştirilmesi
 • Sipariş karşılama oranının iyileştirilmesi
 • Kapasite kullanımında artış sağlanması
Model kapsamında tanımlanmış olan 5 temel performans göstergesi şunlardır;
 • Dağıtım güvenilirliği (Doğru ürün, doğru yer, doğru zaman, doğru şekil ve ambalaj, doğru miktar, doğru döküman, doğru müşteri)
 • Hesap verebilirlik (Sipariş karşılama çevrim süresi)
 • Tedarik zinciri esnekliği (Pazardaki değişikliklere cevap verebilme hızı)
 • Tedarik zinciri maaliyetleri (Yönetim maaliyetleri)
 • Varlık yönetim etkinliği (Talebi karşılamak amacıyla varlıkların yönetim verimliliği)


CPT (Carriage Paid To) - Varış Yeri Belirtilmek Suretiyle Yapılan Teslim

CPT (Carriage Paid To - Taşıma Ödenmiş Olarak) teslim şeklinde satıcı navlun masraflarını üstlenmektedir. Söz konusu malları ilk taşıyıcıya teslim ettiği andan itibaren tüm risk ve navlun dışındaki tüm masraflar alıcıya geçmektedir. CPT (Carriage Paid To) teslim şekli çok avasıtalı taşımacılık türlerinde kullanılmaktadır.

SATICININ SORUMLULUKLARI:
 • Satıcı sözleşmeye uygun olarak söz konusu malları hazırlar ve alıcının ihtiyacı olan belgeleri düzenler.
 • Gümrük işlemlerini gerçekleştirir.
 • Taşıma acentası ile anlaşma yaparak varış limanına kadar olan navlun bedelini öder.
 • Muhtemel varış tarihini alıcıya bildirmekle yükümlüdür.
 • Mallar ilk taşımacıya teslim edildiği andan itibaren, navlun bedeli hariç diğer tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır.
ALICININ SORUMLULUKLARI:
 • Söz konusu malların sözleşmeye uygun şekilde bedellerini öder.
 • İthalat için gerekli gümrük işlemlerini gerçekleştirir ve gümrük vergilerini öder.
 • Transit olarak gerçekleştirilen taşımalarda oluşacak her trlü gümrük masrafı alıcıya aittir.
 • Boşaltma bedelini ödeyerek (Navlun bedeline dahil olmadığı durumlarda) acentadan gerekli evrakları alır.

CIF (Cost-Insurance and Freight) - Varış Limanı Belirtilmek Suretiyle Teslim

CIF (Cost-Insurance and Freight - Mal bedeli,Sigorta ve Navlun) teslim şeklinde satıcı malları yükleyeceği limana getirir, bunun yanında sigorta primi, navlun bedeli ve yükleme maliyetlerinide satıcı üstlenmektedir. Satıcı gemi acentesi ile anlaşır ve gerekli temini sağlar. CIF'te Satıcı sigortayı malın cinsine göre kapsamı en dar olacak şekilde yaptırmaktadır. İhracatla ilgili işlemler satıcı tarafından yapılır ve mallar yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki tüm masraflar alıcıya ait olmaktadır. CIF (Cost-Insurance and Freight) taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı için kullanılabilir.

SATICI SORUMLULUKLARI:

 • Satıcı sözleşmede söz konusu malları ve alıcının ülkesinde gerekli olan evraklarla beraber hazırlar.
 • Gümrük işlemlerinide satıcı yapmaktadır.
 • Gemi acentası ile anlaşarak teslim limanına kadar olan navlun bedelini üstlenir.
 • Alıcının istediği mallar için sigorta primini öder.
 • Malların alıcının eline hangi tarihte geçeceğine ilişkin bilgiyi alıcı ile paylaşır.
 • Gerekli tüm evrakları alıcıya mallarla beraber gönderir.
ALICININ SORUMLULUKLARI:
 • Söz konusu malların bedelini satıcıya öder.
 • İthalat gümrük işlemleri tamamlar ve ithalat gümrük vergilerini öder.
 • Malların varış limanındaki boşaltma masraflarını ve liman ücretini üstlenmektedir.
 • Teslim sonrası navlun ve sigorta dışındaki tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır.

CALS Stratejisi (Sürekli Tedarik - Ömür Boyu Destek) Nedir ?

CALS (Continuous Acquisition and Life-Cycle Support) Bilgisayar Destekli Tedarik ve Lojistik Destek, hayat boyu destek anlamına da gelmektedir. Daha sonra mevcut terim değişikliğe uğramış olup Computer Aided Acquisition and Logistics Support olarak kullanılmıştır. CALS (Sürekli Tedarik - Ömür Boyu Destek) verimliliği ve etkinliği arttıran bir lojistik sistem stratejisidir. CALS kurum kültüründe köklü bir değişim demektir. CALS (Sürekli Tedarik - Ömür Boyu Destek) şirket içerisinde üretim, lojistik, destek ve ürün geliştirme işlemlerinin klasik, kağıt odaklı yoğunluktan kurtararak, bilgi ve geri bildirimlerin daha sağlıklı, hızlı, daha iyi yapılanmış ve standartları olan, bilişimin gücünü kullanarak bilgisayar ortamında yapılan ciddi bir organizasyon ile çok sayıda kullanıcıya hitap edebilen bir sistemdir.

CALS (Sürekli Tedarik - Ömür Boyu Destek) aynı zamanda bir bilgi stratejisi olup, işlerin akışlarını değiştirmektedir. Şirketlerde teşebbüsler arası iletişimi sağlayan bir mekanizmadır. Aktif şekilde entegre veri proseslerini kullanarak ürün kalitesini iyileştirir, temel amaçları olan zaman ve maliyetten tasarruf sağlar. Bu şekilde rekabet seviyesini yükseltir ve bir adım ileriye taşır.

CALS ilk olarak ABD'da ortaya konmuştur. Öncelikle sadece askeri alanda kullanılması amaçlanan CALS (Sürekli Tedarik - Ömür Boyu Destek) stratejisi, 1985 yılında lojistik sektöründe kağıt üzerinde yapılan bilgi akışının bilgisayar odaklı hale getiren bir lojistik destek stratejisi haline gelmiştir. Bu sistemle hedeflenen; sayısal bilgi alışverişini gerçekleştirebilen, uluslararası mecrada kabul görebilecek, fonksiyonel, maliyetleri azaltan, sürekli iyileşmeyi amaçlamış, ticari pazarı olan ve standardizasyonu sağlayan bir lojistik destek sistemi oluşturmaktır.

CALS'ın sağlıklı uygulanabilmesi için öncelikle bilişimin son olanaklarından faydalanabilmek gerekir (software, hardware v.b.). Unutulmamalıdır ki reel sektör çok ama çok esnek proseslere sahiptir. Bu aktif akışın içerisinde ayakta kalabilmek için bilişimden uzak durulması ve yeniliklere kendini kapatma düşüncesi kabul edilemez. Lojistik sektörününki firmaların kurum içi veya dışı bütün ihtiyaçlara hızlı bilgi akışı ile hızlı cevap vermesi ve etkinliğini arttırması ancak bu gelişmeleri yakından  takip etmeleri ile gerçekleşebilmektedir.

Incoterms

Dış Kaynak Kullanımı

Depo Araç ve Malzemeleri