31 Ağustos 2018 Cuma

PUKÖ Döngüsü Nedir ?

PUKÖ Döngüsü Nedir ?

PUKÖ, deming döngüsünün bir adaptasyonudur. İngilizce'de PDCA Cycle (Plan, Do, Check, Act) olarak adlandırılır. Açılımı Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al şeklindedir. Deming döngüsü tasarım, araştırma, üretim ve satış sonrasında sabir bir etkileşim ihtiyacı olduğunu vurgulamaktadır. PUKÖ döngüsü ise bütün yönetim faaliyetlerinin dikkatli uygulanması ile iyileştirilebileceğini belirtmektedir. 

PUKÖ döngüsünde adım adım uygulanarak sonuca ulaşılmaktadır. Sürekli iyileştirmeyi amaçlar. PUKÖ döngüsü katılımcı yönetim tarzını benimser, yani tüm çalışanlar birer katılımcıdır. Fonksiyonlar arası süreçleri geliştirir. İlk defada doğru yapmayı hedefler. Kalite ve maliyet kriterlerini baz alır. Çalışanlara büyük kolaylık sağlamaktadır.  


PUKÖ'da çoğu zaman planlama yaparak harcanır. Yapılan plan daima yumuşak ve hızlı biçimde uygulanmalıdır. En kritik evre planlama evresidir. Planlama evresi ne kadar iyi olursa Önlem Al evresinde süreçler o kadar aza indirgenmiş olur. Planlama evresine yeterli zaman ayrılmazsa Kontrol Et süreçleri de uzun zaman alacağından gereksiz zaman kayıplarına neden olacaktır. PUKÖ, kaizen felsefesinin en temel araçlarından biridir. 

NOT: PUKÖ evreleri detaylı olarak başka bir yazıda ele alınacaktır.


30 Ağustos 2018 Perşembe

Öneri Sistemi Nedir ?

Öneri Sistemi Nedir ?

Öneri sistemleri özellikle 1990'lı yıllarda Toplam Kalite Yönetim içerisinde katılım aracı olarak ön plana çıkmıştır. Sürekli geliştirme fikri benimsenmiştir. Sistemle birlikte istatistiksel metotlar kullanılarak mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır.

Öneri sistemleri, kaizen şemsiyesinin altında kullanılan birey öncelikli sistemlerden biridir. Karşılıklı bilgi akışı ile, ödüllendirme sisteminin geliştirildiği ve üst yönetimin desteğinin ve duyarlılığının olması öneri sistemlerine ilgiyi arttırmaktadır. Amerikan öneri sistemlerinin aksine, Japon öneri sistemleri sadece ekonomik açıdan teşvik etmez aynı zamanda çalışan kişilerin motivasyonunu üst düzeyde tutarak yapıcı katılımların sağlanmasına ağırlık vermektedir.

Öneri sistemleri tüm çalışanlar içindir. Herşeyden önce kabul etmeliyiz ki çalışan bir birey kendisini neyin daha verimli kılacağını herkesten iyi bilir. Organizasyon içerisinde kişisel sorumluluğu arttırarak, her düşünceye önem veren, paylaşımcı bir uygulamadır. 


29 Ağustos 2018 Çarşamba

Tersine Lojistik (Reverse Logistics) ve İleri Lojistik Farkları Nelerdir ?

Tersine Lojistik (Reverse Logistics) ve İleri Lojistik Farkları Nelerdir ?

Tersine lojistik ve ileri lojistik arasında bazı değişiklikler bulunmaktadır. Dağıtım ağının etkin ve verimli şekilde oluşturulabilmesi için belli başlı özelliklerin açıklanabilmesi gerekir. Bunlar aşağıda iki lojistik şeklini farkları şeklinde sıralanmıştır;

Tersine lojistikte rol alan elemanlar;
İleri lojistikte görev ve yetki alan bazı üyeler olabileceği gibi, tersine lojistiğe özgü görev tanımları olan yeni üyeler de olabilir.

Tersine lojistikte fonksiyonların yerine getirilme şekli;
Belli başlı fonksiyonlar olan ürün testi, ayrıştırma, nakliye ve ürün işlemenin nerede yapılacağı ağ tasarımı aşamasında belirlenmelidir.

Tersine lojistik ile ileri lojistik bağlantısı;
Aynı elemanlar bile kullanılıyor olsa, iki lojistik türünün fonksiyonları birbirinden farklı olduğundan entegrasyon süreçlerinde karmaşıklık çıkacaktır.

NOT: Tersine lojistik ve İleri lojistik arasındaki farkların detayları farklı bir yazıda anlatılacaktır.